Posiedzenie Rady OPZZ powiatu m. st. Warszawy i powiatu Warszawa Zachodnia

21 kwietnia 2022 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ powiatu m. st. Warszawy i powiatu Warszawa Zachodnia.

Jednym z punktów posiedzenia był wybór przewodniczącego  i wiceprzewodniczących Rady. W wyniku tajnego głosowania uczestnicy wybrali Panią Urszulę Zofię Woźniak na przewodniczącą Rady na kadencję 2022-2026.

Natomiast na jednego z wiceprzewodniczących Rady wybrano naszego kolegę Marcina Blicharskiego. Gratulujemy!

Nasz związek zawodowy jest również reprezentowany w Radzie przez Mariannę Yeremyan oraz Monikę Curyło.