Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, organizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, odbyła się w sali Kolumnowej Sejmu 23 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00.

Obchody miały na celu uświadomić bardzo wysokie społeczne koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zwrócić szczególną uwagę na konieczność prowadzenia stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy.

W konferencji wzięli udział parlamentarzyści RP, przedstawiciele wiodących w tematyce konferencji resortów, Państwowej Inspekcji Pracy oraz członkowie Rady Ochrony Pracy i Rady Dialogu Społecznego.

Nasz Związek na uroczystej sesji reprezentowała Przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek.