Zmarł dr Adam Stopa

Zarząd Główny ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” i wszyscy członkowie Związku

z głębokim żalem żegnają zmarłego 11 listopada 2020r.

dra Adama Stopę

wybitnego specjalistę w dziedzinie klasyfikacji dziesiętnej UKD, emerytowanego pracownika Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTE

a przede wszystkim współzałożyciela naszego Związku,

w latach 2009-2017 Sekretarza Zarządu Głównego.

Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 21 listopada br, o godz. 11.00 w kościele pw. św. Małgorzaty w Łomiankach.