Zarząd Główny

Zarząd Główny kadencja 2021 – 2025:

Przewodnicząca: Monika Curyło

Wiceprzewodnicząca: Magdalena Cieślik

sekretarz: Marcin Blicharski

skarbnik: Katarzyna Puksza

 

Mgr Monika Curyło

członek Grupy Inicjatywnej dla powołania związku zawodowego bibliotekarzy (2008), od 2009 wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”. Od roku 2012 przewodnicząca Małopolskiego Związku Międzyzakładowego z siedzibą w Krakowie, stanowiącego oddział ZZBP. W roku 1985 ukończyła studia magisterskie: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła także Studium Podyplomowe Informacji Naukowej (1993) oraz Studia Podyplomowe w zakresie Społeczeństwo Informacyjne  (2004). W latach 1985 – 2007 pracownik Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej UJ, od roku 1993 kierownik tej Biblioteki. Obecnie kieruje Biblioteką Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2012 uzyskała kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza. Należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Zarząd Okręgu Małopolska).
Od października 2021 przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek.
Publikacje: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=%22Cury%C5%82o%2C+Monika%22&submit=Id%C5%BA&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc&page=1

Mgr Marcin Blicharski


Specjalizacja zawodowa:
Zarządzanie IT w Administracji Publicznej, Zarządzanie Instytucjami Kultury
Miejsce pracy:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Stanowisko:
Kierownik w Dziale Strategii Rozwoju i Promocji, Doradca Cyfrowy
Biogram:
Ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji w Programie Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (2019-2021).
Kierownik w Dziale Strategii Rozwoju i Promocji w Bibliotece na Mokotowie (2021-dziś).
Lider Cyfryzacji z listy 100 na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce – dwukrotnie nominowany (2018, 2020).
Mobilny Doradca w Sektor 3.0 (2020-dziś).
Latarnik Polski Cyfrowej w edycji 2020.
Prowadzenie szkoleń jako „Ekspert ds. pracy z seniorami” w Bibliotece Narodowej (2018).
Specjalista ds. IT w Bibliotece Publicznej na Mokotowie (2015-2020).
Doradca Cyfrowy w Punkcie Cyfrowego Wsparcia Seniora (2012-dziś).
Koordynator ds. projektów specjalnych Techconcept (2013-2015).
Latarnik Polski Cyfrowej (2013-2015).
Koordynator ds. Technicznych dla NGO (2012-2015).
Specjalista ds. Udostępniania Danych CEPiK MSWiA (2008-2010).
Technik Informatyk (2008-2012).

Zainteresowania zawodowe:
Branża IT. Uprawnienia Pedagogiczne. Uprawnienia SEP. Military. Wolontariat. Honorowy Dawca Krwi.

Publikacje:
1. Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki w cyfrowy świat, wyd. SBP 2020 (http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=428) 2. Biblioteki wobec pandemii na Warszawskim Mokotowie „Poradnik Bibliotekarza” 2020 nr 7-8, s. 29-31 3. Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora „Poradnik Bibliotekarza” 2020 nr 1, s. 5-10