Kontakt

bibliotekarze.zwiazek@gmail.com

przewodnicząca:

monika.curylo@uj.edu.pl

 

Adres:

Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego

ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy”

M. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa