Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT za 2021 rok

  • Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r.
  • Rozporządzenie przedłużające terminy rozliczenia zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

17 marca 2022 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wydłużenie terminów przypadających w 2022 r. dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:

  • złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),
  • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
  • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/dluzsze-terminy-sprawozdawcze-w-cit-za-2021-rok

Sprawozdanie finansowe w 2022 roku

Podobnie jak w przypadku deklaracji CIT-8 o 3 miesiące wydłużono również termin na podpisanie, zatwierdzenie i złożenie przez związek zawodowy sprawozdania finansowego do szefa KAS.

Zgodnie z wprowadzona zmianą związek zawodowy ostatecznym terminem na podpisanie sprawozdania finansowego jest 30 czerwca 2022 r. Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe związku zawodowego musi podjąć uchwałę o jego zatwierdzeniu w terminie do 3 miesięcy od podpisania sprawozdania jednak nie później niż do 30 września 2022 r. W terminie do 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdanie finansowe związku zawodowego należy złożyć do szefa KAS.