Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 – rekomendacje dla bibliotekarzy

 

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela bibliotekarza

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-9 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN[1]. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Celem procedur jest:

 • zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
 • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników

 • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
 • Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
 • W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 • W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):
 1. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
 2. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
 3. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 • Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą
  w szkole.

Obowiązki bibliotekarzy

 • Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
 • W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 • Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty
  w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI

 • Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają
  im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
 • Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
 • Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line.
 • Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
 • Nauczyciele bibliotekarze czytają uczniom w czasie rzeczywistym on-line.
 • Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami,
  aby wspomagać proces dydaktyczny.
 • Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk
  i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
 • Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
 • linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: gov.pl, wolnelektury.pl,
 • linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych,
 • informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji–poradnik-men

[1] https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii