Porozumienie w sprawie wynagrodzeń na Uniwersytecie Warszawskim

Dzięki współpracy Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”,  Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność i Związku Zawodowego „Bibliotekarze Polscy” działających na Uniwersytecie Warszawskim,  w ramach porozumienia w sprawie regulaminu wynagrodzeń zobowiązaliśmy Rektora UW do nieprzekraczania górnego limitu wynagrodzenia w wysokości 200% pensji minimalnej w poszczególnych grupach pracowniczych (poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami). To pierwsze realne widełki wynagrodzeń na UW od lat dziewięćdziesiątych i jednocześnie pierwszy krok w stronę uczynienia UW realną, ekonomiczną wspólnotą, a nie wspólnotą retoryczną. W najbliższym zostanie zorganizowane na UW spotkanie, podczas którego dokładnie omówimy szanse i zagrożenia dla pracowniczek w ramach nowego regulaminu płac.

Naszą przedstawicielką z upoważnienia Przewodniczącego Warszawskiej Organizacji Międzyzakładowej Związku Zawodowego „Bibliotekarze Polscy” była Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ZZBiP Zofia Wlazły.