Termin złożenia zeznania CIT-8 i sprawozdania finansowego w 2023 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić i podpisać do 31 marca 2023 roku. Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 rok upływają (w przypadku gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości:

  • jednostki sektora prywatnego,
  • związki zawodowe,
  • organizacje non-profit,
  • jednostki sektora finansów publicznych.

Terminy złożenia zeznania rocznego CIT-8 w roku 2023 (za rok 2022) zostały wydłużone o 3 miesiące, co oznacza że zeznanie możesz złożyć do 30 czerwca 2023 roku.

W 2023 r. deklarację CIT-8 składać można wyłącznie elektronicznie. Wysyłka deklaracji musi odbywać sie za pośrednictwem bramki e-Deklaracje (w tym z użyciem programów, które posiadają wtyczkę umożliwiającą wysyłkę deklaracji na tę bramkę). Deklaracja CIT-8 musi zostać podpisana podpisem kwalifikowanym. Nie można stosować podpisu zaufanego lub zestawu danych autoryzujących. Podatnicy podatku CIT muszą posiadać podpis elektroniczny lub zlecić wysyłkę osobie posiadającej taki podpis (np. biuru rachunkowemu). Ta osatnia sytuacja wymaga wcześniejszego przekazania pełnomocnictwa do wysyłki deklaracji, przekazanego drogą tradycyjną lub poprzez ePUAP na druku UPL-1. 

Zajrzyj tutaj: https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/