Nowe władze Związku w Białymstoku

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyło się zebranie wyborcze ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związku Zawodowego Uniwersytetu w Białymstoku. W tajnym głosowaniu dokonano wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję (2018 – 2021).

Zarząd ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związku Zawodowego Uniwersytetu w Białymstoku:

Przewodnicząca – Agnieszka Gryka
Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Guzel
Wiceprzewodnicząca – Jolanta Żochowska
Skarbnik – Walendziuk Elżbieta
Sekretarz – Wioleta Wolska
Elżbieta Mikutowicz
Katarzyna Puksza

Komisja Rewizyjna ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związku Zawodowego Uniwersytetu w Białymstoku:

Przewodnicząca – Dorota Romanowska
Agnieszka Gałecka-Golec
Ewa Gryko