Mamy swojego przedstawiciela w Radzie OPZZ Województwa Mazowieckiego

Business collage made of 225 business pictures

Dnia 20 lutego br. odbyły się wybory przedstawicieli Branży „Oświata i Nauka” do Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego. Jest to najmocniej reprezentowana branża w OPZZ, ponieważ do niej należy ZNP. Wśród delegatów z województwa mazowieckiego znalazła się nasza przewodnicząca – Martyna Jurzyk. Została wybrana na członka Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego, która liczy 30 osób. Rada ukonstytuuje się i wybierze Przewodniczącego 14 marca br.