Raport: Sytuacja na rynku pracy w marcu 2021 r.

Streszczenie
 Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 2021 r. 6,4%. Oznacza to spadek o jeden punkt procentowy w stosunku do lutego br.
 Liczba bezrobotnych wyniosła w marcu 2021 r. 1 078,4 tys.
 W styczniu 2021 roku w ramach zwolnień grupowych zwolniono 1978 osób. W lutym zwolniono 677 osób, a w marcu aż 2271.
 Najwyższy poziom bezrobocia w marcu 2021 r. wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim osiągając poziom 10,5%.
 Na terenie kraju są powiaty, w których bezrobocie przekracza 18%: w powiecie szydłowieckim 24,4%, kętrzyńskim 19,7%, braniewskim 19,4%, białogardzkim 18,6%.
 W marcu br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 115 451 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 10,1 tys. (9,6%) więcej niż w lutym 2021 r., gdy liczba ta wyniosła 105 355.
 W marcu 2021 r. liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu wyniosła 16 748, 9 tys. ubezpieczonych, a więc więcej o 31,8 tys. osób niż w lutym, gdy liczba ta wyniosła 16 717,1 tys.
 Liczba osób aktywnych zawodowo wynosi 17 086 tys.
 Liczba osób biernych zawodowo została oszacowana na 13 170 tys.

Opracował: Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
28 kwietnia 2021 r.

Dane-o-bezrobociu_-WPS-EW marzec 2021