Apel do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień

Warszawa, 15 marca 2021

Sz. P.

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Jako związek zawodowy reprezentujący interesy bibliotekarzy zwracamy się z apelem o jak najszybsze objęcie szczepieniami przeciw COVID-l9 również pracowników bibliotek szkół wyższych.

Obecnie prowadzona jest szeroka akcja na terenie kraju, dzięki której mogą się szczepić nauczyciele akademiccy, którzy obecnie prowadzą nauczanie zdalne. Natomiast pracujący stacjonarnie bibliotekarze akademiccy zostali tej możliwości pozbawieni. Zaszczepienie tylko części pracowników uczelni spowoduje dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, szczególnie w sytuacji powrotu studentów na uczelnie.

Zwracamy też uwagę na fakt, że będący w podobnej sytuacji pracownicy administracyjni w oświacie otrzymali możliwość przystąpienia do programu szczepień (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego br.), ponieważ rozszerzono grupę pracowników oświaty i placówek wychowawczych, którym przysługuje szczepienie przeciwko COVID-19 w grupie pierwszej, m. in. o pracowników, którzy nie są nauczycielami, wychowawcami i pracownikami pedagogicznymi. W ten sposób stworzono możliwość szczepień w grupie priorytetowej wszystkim pracownikom zatrudnionym w systemie oświaty, łącznie z pracownikami administracji i obsługi.

Wśród pracowników oświaty i nauki, jedyną grupą jaka pozostała poza możliwością szybkiego zaszczepienia się, są pracownicy bibliotek uczelnianych oraz pozostali pracownicy administracji uczelnianych.

W związku z powyższym domagamy się równego traktowania wszystkich pracowników uczelni wyższych i pilnego włączenia bibliotekarzy do pierwszej grupy szczepień przeciwko COVID-19.

 

W imieniu Zarządu Głównego

ZZBiPB,,Bibliotekarze Polscy”

Dr Martyna Jurzyk

pismo do Ministerstwa Zdrowia marzec 2021