Stanowisko Kierownictwa OPZZ w sprawie zniesienia limitu trzydziestokrotności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Poselski projekt zniesienia limitu trzydziestokrotności jest kontynuacją złych zasad stanowienia prawa. Projekt ten powstał poza dialogiem społecznym. Ponadto twórcy projektu całkowicie pominęli konsultacje w ramach Rady Dialogu Społecznego, podważając tym samym sens jej istnienia. Zasada bardzo szybkiego stanowienia prawa, w ważnych dla pracowników sprawach, bez konsultacji społecznych jest dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych nie do przyjęcia.

OPZZ postulowało dokonanie, w Radzie Dialogu Społecznego, przeglądu systemu ubezpieczeń społecznych i przygotowanie spójnych, kompleksowych zmian prawa. Niestety tak się nie stało. W Sejmie trwają tymczasem prace nad dwoma projektami ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych, pierwszy reguluje zniesienie limitu trzydziestokrotności, drugi utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Jednocześnie zapowiedziano dwie kolejne zmiany – tzw. mały ZUS oraz likwidacja OFE. W ocenie OPZZ jednoznacznie świadczy to o braku koncepcji rządu na uporządkowanie i poprawę systemu. Projekt dotyczący Funduszu Solidarnościowego również nie był przedmiotem konsultacji w RDS.

Żadna z proponowanych zmian nie jest jednoznacznie korzystna dla pracujących. To oni, kosztem swoich wynagrodzeń, tworzą fundusze w ramach systemu zabezpieczenia społecznego. Nie realizuje się jednocześnie postulowanych przez OPZZ zmian przyjaznych pracownikom: emerytury ze względu na staż pracy i ustanowienie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych.

Należy pamiętać, że zniesienie trzydziestokrotności ma bardziej złożone konsekwencje. W najbliższych latach zwiększy przychody do FUS, ale już w następnych spowoduje wzrost wydatków. Trudno jednoznacznie przewidzieć, czy przychody je zrekompensują. Dodatkowo, przyjęcie ustawy zmniejszy wpłaty do Narodowego Funduszu Zdrowia o ponad 500 mln zł rocznie. To ważne w kontekście złej kondycji publicznej ochrony zdrowia.

Uważamy, że w ten sposób nie można prowadzić polityki publicznej, która wymaga szerokiego poparcia społecznego. Bez pogłębionych konsultacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców oraz bez rzetelnych wyliczeń nie wprowadza się zmian, tak istotnych dla ładu społeczno-gospodarczego. Reformowanie systemu emerytalnego pod bieżące potrzeby nie sprzyja budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa socjalnego Polek i Polaków. Odbija się także negatywnie na funkcjonowaniu całego systemu ubezpieczeń społecznych.

Kierownictwo OPZZ

Warszawa, dn. 18 listopada 2019 r.