Zjazd Delegatów w sobotę 2 października 2021

Informujemy, że V Zjazd Delegatów Związku rozpocznie się 2 października 2021 o godzinie 1100 w warszawskiej siedzibie OPZZ przy ul. Kopernika 36/40 (II piętro). Zgodnie ze Statutem udział w Zjeździe biorą członkowie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i wybrani przez organizacje członkowskie Delegaci.

W związku z tym Zarząd Główny prosi o dokonanie wyboru Delegatów zgodnie z zapisami Statutu (1 osoba na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków organizacji) i zgłoszeniu ich w zwrotnym e-mailu.

Zjazd będzie miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Chcemy też dokonać zmian w Statucie Związku umożliwiających Zjazd czy obrady organów kolegialnych on-line lub hybrydowo.

Przewidywany czas obrad – do 3 godzin. W czasie obrad zapewniamy kawę, herbatę i napoje. Delegaci otrzymają zwrot kosztów dojazdów i noclegów. Po zakończonych obradach, jeśli będzie taka potrzeba, udamy się na obiad (w siedzibie OPZZ nie ma już baru).

W załączeniu przesyłam porządek obrad.

Pozdrawiam!
Martyna Jurzyk (przewodnicząca)