Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – konsultacje

Ogłoszenie konsultacji publicznych projektu uchwały Rady Ministrów

Konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie art. 6 ust.4. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.),  zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Zapraszamy do zapoznania się z projektem programu wieloletniego oraz do aktywnego włączenia się w proces konsultacji:

– projekt programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

– uchwała,

– uzasadnienie,

– Ocena Skutków Regulacji,

– formularz zgłaszania uwag,

– pismo kierujące projekt do konsultacji publicznych.

Uwagi, wnioski i opinie można składać w terminie 35 dni od dnia ukazania się ogłoszenia: za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres dmp@mkidn(dot)gov(dot)pl , w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje NPRCz 2.0.”, albo wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

Źródło: https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-konsultacji-publicznych-projektu-uchwaly-rady-ministrow-3392.php